جرثقیل سقفی

  • فروش جرثقیل سقفی

    ... (T.I.D) طراح وسازنده جرثقیل سقفی تک پل دوپل بازویی دروازه ای مونوریل تاراصنعت دنیا ارائه دهنده کلیه ...

  • جرثقیل سقفی سامسونگ

    ... جرثقیل سقفی سامسونگ جرثقیل زنجیری 250 تا 500 کیلوگرم ، جرثقیل 7.5 تا 10 تن ، وینچ سقفی 1 تا 2 تن ، ...

  • جرثقیل سقفی KG

    ... جرثقیل سقفی کی جی کی جی کرین شرکت تولید کننده تجهیزات جابجایی کالا و تخلیه بار است که در کره در سال ...


فهرست موضوعی تجهیزات

sanatindex
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
صنعت
بنر