آگهی های ویژه:

آگهی های به روز شده:

Slider
بنر

خاک گیر

 • دستگاه گردگیر فرش(خاک گیر)

  ... جود مکنده و فيلترها در دستگـاه بـاعث مي شـود کـه هنگام کـار با دستگاه گرد و غبار در هوا پخش نشود. حرکت فرش در اين دستگاه بصورت افقي مي باشد. جهت کسب ...

 • نرم افزار شرکت نظافتی

  ... مشخصات کارگر و منشي (شماره پرسنلي , نام و نام خانوادگي , نام پدر, تلفن , همراه , آدرس , شماره ملي , ...) 4. ثبت ورود/خروج کارمندان بصورت کام ...

فهرست موضوعی تجهیزات

آگهی های ویژه

 • دستگاه گردگیر فرش(خاک گیر)

  ... جود مکنده و فيلترها در دستگـاه بـاعث مي شـود کـه هنگام کـار با دستگاه گرد و غبار در هوا پخش نشود. حرکت فرش در اين دستگاه بصورت افقي مي باشد. جهت کسب ...

 • نرم افزار شرکت نظافتی

  ... مشخصات کارگر و منشي (شماره پرسنلي , نام و نام خانوادگي , نام پدر, تلفن , همراه , آدرس , شماره ملي , ...) 4. ثبت ورود/خروج کارمندان بصورت کام ...

sanatindex

آگهی های به روز شده:

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
صنعت
بنر