آگهی های ویژه:

آگهی های به روز شده:

بنر
بنر

فهرست فیلم های

دوخت ریلی ولومی ایستاده بدون تاریخزن تاریخزن دستی رومیزی ازگشتاصنعت اصفهان وکیوم بدون کابین ایستاده :GDZ-800
تاریخزن جعبه ازگشتاصنعت اصفهان بسته بندی استرچ:GBF-550ازگشتاصنعت اصفهان دوخت ریلی ولومی ایستاده بدون تاریخزن
وکیوم تک کابین با تزریق گاز مدل:GDZ-500 دوخت وبرش دستی GMF-500ازگشتاصنعت اصفهان سیل کن اتوماتیک لیوانGSV-45
دوخت پدالی باپدال برقی ازگشتاصنعت اصفهان سیل کن دستی لیوان:GSV-30 دوخت ریلی ولومی با تاریخزن :GVF-900A
سیل القایی دستیGIS-500 ازگشتاصنعت اصفهان جت پرینترمحصولی ازگشتا صنعت اصفهان سیل القائی اتوماتیکGIS-700
دوخت ریلی ولومی ایستاده باتاریخزن رول به رول با تاریخزن ازگشتا صنعت اصفهان دوخت دستی محصولی ازگشتاصنعت اصفهان

فهرست موضوعی تجهیزات

sanatindex
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
صنعت
بنر